Vanntemperatur og vind

Vanntemperatur (Flødevigen) finner du HER

Vindobservasjoner (Lyngør) finner du HER