KLUBBREGLER

Generelt

All padling/roing som ikke er i klubbens regi, skjer på eget ansvar. Klubben har ikke ansvar for uhell som måtte oppstå som følge av det enkelte medlems aktivitet. Alle medlemmer skal ha gjennomført minst et introduksjonskurs.

Nøkkel

Nøkkel til klubben får du utlevert (mot depositum) når kontingenten er betalt og godkjent kurs er gjennomført. Huset skal alltid være stengt når det ikke er noen i klubbhuset. Vis ansvar for klubbens og medlemmenes eiendeler.

Klubbåter til utlån

 • Båtene som ligger i det røde stativet er til utlån for medlemmer med gjennomført introkurs. Det samme gjelder årene som henger i stativet, samt vester, spruttrekk, åreposer og pumper som henger ved utgangen mot brygga. Alle andre båter, samt utstyr som henger på disse, er private.
 • Er du under 12 år må du ha med deg en voksen over 18 år når du låner klubbens båter.
 • Det er påbudt å bruke vest.
 • Det er tillatt å låne båter til overnattingsturer fra kl.18 dag 1 til kl.12 dag 2.
 • Etter bruk spyles båten og alt lånt utstyr.
 • Dersom du observerer defekt utstyr, må du si fra til en i styret (se eget oppslag eller på hjemmesiden).
 • Alle som bruker klubbens båter skal signere for dette i turboken. Der skriver man navn, dato, og nummer på båten man låner.

Båtplass

 • Medlemmer kan søke om båtplass. Båter skal merkes med eiers navn i cockpiten.
 • Båteiere som ikke har brukt båten i løpet av de siste 2 år kan miste plassen.
 • Båteiere som har brukt båten mindre enn fem ganger i løpet av en sesong, kan bli flyttet til en dårligere plass dersom mer aktive padlere ønsker en bedre plass. Det er derfor viktig at du noterer deg i turboka for hver tur.
 • OBS! Båter som oppbevares i klubbhuset og som tilhører medlemmene er ikke dekket av klubbens brann- og tyveriforsikring.
Leave a Reply

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *